533.6.011.5 Modification of Pohlhausen method for calculating heat transfer on blunt bodies

Kotenev V. P. (Bauman Moscow State Technical University), Bulgakov V. N. (Bauman Moscow State Technical University), Ozhgibisova Y. S. (Bauman Moscow State Technical University)

SUPERSONIC FLOW, BOUNDARY LAYER, POHLHAUSEN METHOD.


doi: 10.18698/2309-3684-2016-3-3352


Modification of Pohlhausen method is developed. It allows for quick and effective heat transfer distribution over the blunt body surfaces. Calculations were done. Their results are described in comparison with the numerical solution of a problem within the framework of Navier — Stokes equations.


[1] Brykina I.G., Sakharov V.I. Izvestiya Akademii nauk. Mekhanika zhidkosti i gaza — A Journal of Russian Academy of Sciences. Fluid Dynamics, 1996, no. 1, pp. 125–132.
[2] Brykina I.G. Metody rascheta teploperedachi i trenya pri prostranstvennom giperzvukovom laminarnom obtekanii tel vo vsem diapazone chisel Rejnolds. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Calculation methods for heat transfer and friction in a spatial hypersonic laminar flow over bodies in the whole range of Reynolds numbers]. Moscow, 2013, 320 p.
[3] Dimitrienko Yu.I., Koryakov M.N., Zakharov A.A. Applied Mathematical Sciences, 2015, no. 98, vol. 9, pp. 4873–4880. http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.55405
[4] Dimitrienko Yu.I., Koryakov M.N., Zakharov A.A. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2015, no. 4 (8), pp. 75–91.
[5] Dimitrienko Yu.I., Koryakov M.N., Zakharov A.A. Application of Finite Difference TVD Methods in Hypersonic Aerodynamics. Finite Difference Methods, Theory and Applications. Lecture Notes in Computer Science, 2015, vol. 9045, pp. 161–168. DOI 10.1007/978-3-319-20239-6_15
[6] Dimitrienko Yu.I., Zakharov A.A., Koryakov M.N., Syzdykov E.K. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie — Proceeding of Higher Educational Institutions. Machine Building, 2014, no. 3, pp. 23–34.
[7] Romanenko P.N. Gidrodinamika i teploobmen v pogranichnom sloe. [Fluid Flow and Heat Transfer in the Boundary Layer]. Moscow, Energiya Publ., 1974, 464 p.
[8] Orlik E., Fedioun I., Davidenko D. Journal of Spacecraft and Rockets, 2011, no. 4, vol. 48, p. 545–555.
[9] Zemlyanskiy B.A. Konvektivnyy teploobmen letatelnykh apparatov [Convective Heat Transfer Aircrafts]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2014, 380 p.
[10] Avduevskiy V.S., Galitseyskiy B.M., Glebov G.A., Koshkina V.K. Osnovy teploperedachi v aviatsionnoy i raketno-kosmicheskoy tekhnike [Fundamentals of Heat Transfer in Aviation and Rocket-Space Technology]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1992, 528 p.
[11] Lunev V.V. Techenie realnykh gazov s bolshimi skorostyami [Real Gases Transfer at High Speeds]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2007, 760 p.
[12] Anderson D., Tannehill J., Pletcher R. Computational fluid mechanics and heat transfer. Hemisphere Publ. Corp., New York, 1987. [in Russ.: Anderson D., Tannehill J., Pletcher R. Vychislitelnaya gidromehanika i teploobmen. Moscow, Mir Publ., 1990].
[13] Abramovich G.N. Prikladnaya gazovaya dinamika [Applied Gas Dynamics]. Moscow, Nauka Publ., 1991.
[14] Kotenev V.P. Matematicheskoe modelirovanie — Mathematical Models and Computer Simulations, 2014, vol. 26, no. 9, pp. 141–148 [in Russ].
[15] Kotenev V.P., Sysenko V.A. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2014, no. 1, pp. 68–82.
[16] Kotenev V.P. Vestnik MGTU im. N.E. Bauman. Ser. Estestvennye nauki — Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series: Natural Sciences, 2011, special issue “Math. modeling”, pp. 150–153.
[17] Dimitrienko Yu.I., Kotenev V.P., Zakharov A.A. Metod lentochnykh adaptivnykh setok dlya chislennogo modelirovaniya v gazovoy dinamike [The Method of Band-Adaptive Grids for Numerical Simulations in Gas Dynamics]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2011, 280 p.
[18] Ozhgibisova Yu.S. Molodezhnyy nauchno-tekhnicheskiy vestnik — Youth Scientific and Technical Bulletin, 2014, no. 12. Available at: http://sntbul.bmstu.ru/doc/748076.html
[19] Ozhgibisova Yu.S. Molodezhnyy nauchno-tekhnicheskiy vestnik — Youth Scientific and Technical Bulletin, 2015, no. 4. Available at: http://sntbul.bmstu.ru/doc/777427.html


Kotenev V., Bulgakov V., Ozhgibisova Y. Modification of Pohlhausen method for calculating heat transfer on blunt bodies. Маthematical Modeling and Coтputational Methods, 2016, №3 (11), pp. 33-52Download article

Количество скачиваний: 560