536.2 Application of the least squares method to the problem of radiation transfer in a spherical cavity

Zarubin V. S. (Bauman Moscow State Technical University), Pugachev O. V. (Bauman Moscow State Technical University), Savelyeva I. Y. (Bauman Moscow State Technical University)

SPHERICAL CAVITY, MATHEMATICAL MODEL OF RADIATIVE TRANSFER, LEAST SQUARES METHOD


doi: 10.18698/2309-3684-2015-4-5365


A lot of heat-shielding materials used in engineering have porous structure. When there is an intensive thermal exposure, there occurs a necessity to consider thermal energy transfer by means of radiation in pores of such materials. We contructed a mathematical model describing heat exchange by radiation in a spherical cavity. Its form can be considered as an average statistical form in relation to forms of closed pores in solid bodies. For the quantitative analysis of this model we used the method of the least squares and introduced an equivalent coefficient of thermal conductivity in the conditional continuous environment filling a pore. This allows to regard the material with porous structure as a continuous non-uniform solid body.


[1] Eliseev V.N., Tovstonog V.A. Teploobmen i teplovye ispytaniya materialov i konstruktsiy aierokosmicheskoy tekhniki pri radiatsionnom nagreve [Heat exchange and thermal tests of materials and designs of space equipment at radiation heating]. Moscow, BMSTU Publ., 2014, 396 p.
[2] Dimitrienko Yu.I. Mekhanika kompozitsionnykh materialov pri vysokikh temperaturakh [Mechanics of composite materials at high temperatures]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1997, 368 p.
[3] Dimitrienko Yu.I., Fedonyuk N.N., Gubareva E.A., Sborshchikov S.V., Prozorovskiy A.A. Nauka i obrazovanie: elektronnoe nauchno-tekhnicheskoe izdanie — Science and Education: Electronic Scientific and Technical Edition, 2014, no. 7. doi: 10.7463/0714.0717805
[4] Dimitrienko Yu.I., Fedonyuk N.N., Gubareva E.A., Sborshchikov S.V., Prozorovskiy A.A., Erasov V.S., Yakovlev N.O. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Estestvennye nauki — Herald of Bauman Moscow State Technical University. Ser. Natural Sciences, 2014, no. 5, pp. 66–81.
[5] Dimitrienko Yu.I., Gubareva E.A., Sborshchikov S.V. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2014, no. 1, pp. 36–56.
[6] Dimitrienko Yu.I., Sborshchikov S.V., Sokolov A.P., Sadovnichiy D.N., Gafarov B.R. Kompozity i nanostruktury — Composites and Nanostructures, 2013, no. 3, pp. 35–51.
[7] Dimitrienko Yu.I., Minin V.V., Syzdykov E.K. Vychislitelnye tehnologii — Computing Technologies, 2012, vol. 17, no. 2, pp. 43–59.
[8] Zarubin V.S. Matematicheskoe modelirovanie v tekhnike [Mathematical modeling in engineering]. Moscow, BMSTU Publ., 2010, 496 p.
[9] Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2014, no. 1 (1), pp. 5–17.
[10] Dulnev G.N., Zarichnyak Yu.P. Teploprovodnost smesey i kompozitsionnykh materialov [Heat conductivity of mixes and composite materials]. Leningrad, Energiya Publ., 1974, 264 p.
[11] Chudnovskiy A.F. Teplofizicheskie kharakteristiki dispersnykh materialov [Heat and physical characteristics of disperse materials]. Moscow, Fizmatgiz Publ., 1962, 456 p.
[12] Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N. Teplofizika vysokikh temperatur — High Temperature, 2003, vol. 41, no. 2, pp. 300–309.
[13] Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N., Saveleva I.Yu. Teplofizika vysokikh temperatur — High Temperature, 2015, vol. 53, no. 2, pp. 243–249.
[14] Zigel R., Hauell Dzh. Teploobmen izlucheniem [Heat exchange by radiation]. Moscow, Mir Publ., 1975, 936 p. (in Russian).
[15] Isaev S.I., Kozhinov I.A., Kofanov V.I., et al. Teoriya teplomassoobmena [Theory of a heat and mass exchange]. Leontev A.I., ed. Moscow, BMSTU Publ., 1997, 684 p.
[16] Zarubin V.S. Inzhenernyiy zhurnal: nauka i innovatsii — Engineering Journal: Science and Innovation, 2013, no. 8. Available at: http://engjournal.ru/catalog/mathmodel/hidden/887.html
[17] Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N. Matematicheskie modeli mekhaniki i elektrodinamiki sploshnoy sredy [Mathematical models of mechanics and electrodynamics of the continuous environment]. Moscow, BMSTU Publ., 2008, 512 p.
[18] Korn G., Korn T. Spravochnik po matematike dlya nauchnykh rabotnikov i inzhenerov [The reference book on mathematics for scientists and engineers]. Moscow, Nauka Publ., 1968, 720 p. (in Russian).
[19] Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N., Savelyeva I.Yu. Teplovye protsessy v tekhnike — Thermal Processes in Engineering, 2012, no. 10, pp. 470–474.


Zarubin V., Pugachev O., Savelyeva I. Application of the least squares method to the problem of radiation transfer in a spherical cavity. Маthematical Modeling and Coтputational Methods, 2015, №4 (8), pp. 53-65Download article

Количество скачиваний: 671