539.376 Modeling of load-bearing capacity of a smooth cylindrical shell under conditions of material creep

Dubrovin V. M. (Bauman Moscow State Technical University), Semyonov K. S. (Bauman Moscow State Technical University/RSC Energia)

LOAD-BEARING CAPACITY, DESTRUCTIVE LOAD, CYLINDRICAL SHELL, CREEP, DEFORMATION, CRITICAL STRESS, STABILITY


doi: 10.18698/2309-3684-2017-3-3848


The study introduces a method for calculating the load-bearing capacity of a smooth cylindrical shell, which has been under the action of axial and transverse loads for a long time. We assume that with prolonged loading, the shell material is subject to the phenomenon of creep, which in turn affects the load-bearing capacity of the shell. As a result, we obtained relations that made it possible to estimate this influence.


[1] Golushko S.K., Nemirovskiy Yu.V. Pryamye i obratnye zadachi mekhaniki uprugikh kompozitnykh plastin i obolochek vrashcheniya [Direct and inverse problems of mechanics of elastic composite plates and rotary shells]. Moscow, FIZMATLIT Publ., 2008, 432 p.
[2] Aleksandrovskaya L.N., Afanasev A.P., Lisov A.A. Sovremennye metody obespecheniya bezotkaznosti slozhnykh tekhnicheskikh sistem [Modern methods of ensuring failure-free performance of complex technical systems]. Moscow, Logos Publ., 2001, 208 p.
[3] Shirvel P.I., Chigarev A.V., Kulikov I.S. Prochnost neravnomerno nagretykh tsilindricheskikh tel v usloviyakh polzuchesti i radiatsionnogo oblucheniya [Strength of unevenly heated cylindrical bodies under conditions of creep and radiation exposure]. Minsk, BNTU Publ., 2014, 252 p.
[4] Dubrovin V.M., Butina T.A. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii — Engineering Journal: Science and Innovation, 2013, no. 9. Available at: http://engjournal.ru/catalog/mathmodel/material/960.html (accessed November 14, 2017).
[5] Kharlab V.D. Printsipialnye voprosy lineynoy teorii polzuchesti (s priviazkoy k betonu) [Fundamental questions of the linear creep theory (with reference to concrete)]. St. Petersburg, SPSUACE Publ., 2014, 207 p.
[6] Butina T.A., Dubrovin V.M. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Spets. vypusk No 3 “Matematicheskoe modelirovanie” — Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Spec. iss. “Mathematical Modeling”, 2012, no. 3, pp. 127–133.
[7] Pikovskiy A., Rozenblyum M., Kurts Yu. Sinkhronizatsiya. Fundamentalnoe nelineynoe yavlenie [Synchronization: a fundamental nonlinear phenomenon]. Moscow, Tekhnosfera Publ., 2003, 496 p. 47В.М. Дубровин, К.С. Семёнов
[8] Kostyuk A.G. Plastichnost i razrushenie kristallicheskogo materiala pri slozhnom nagruzhenii [Plasticity and destruction of a crystalline material under complex loading]. Moscow, MPEI Publ., 2000, 178 p.
[9] [Solomonov Yu.S., Georgievskiy V.P., Nedbay A.Ya., Andryushin V.A. Metody rascheta tsilindricheskikh obolochek iz kompozitsionnykh materialov [Methods for calculating cylindrical shells of composite materials]. Moscow, FIZMATLIT Publ., 2009, 264 p.
[10] Sukhinin S.N. Prikladnye zadachi ustoychivosti mnogosloynykh kompozitnykh obolochek [Applied stability problems of multilayer composite shells]. Moscow, FIZMATLIT Publ., 2010, 248 p.
[11] Frolov K.V. Izbrannye trudy. V 2 tomakh. Tom 2. Mashinovedenie i mashinostroenie [Selected works. In 2 vol. Vol. 2. Engineering and machine building]. Moscow, Nauka Publ., 2007, 522 p.
[12] Dubrovin V.M., Butina T.A. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2016, no. 3 (11), pp. 24–32.
[13] Zhilin P.A. Aktualnye problemy mekhaniki. Sbornik statey po materialam dokladov na ezhegodnoy mezhdunarodnoy letney shkole-konferentsii “Aktualnye problemy mekhaniki”. Tom 1 [Current issues of mechanics. Collection of articles on the materials of the reports at the annual international summer school-conference “Current issues of mechanics”. Vol. 1]. St. Petersburg, Institute of Problems of Mechanical Engineering RAS Publ., 2006, 306 p.
[14] Sadykhov G.S., Kuznetsov V.I. Problemy mashinostroeniya i nadezhnosti mashin — Journal of Machinery Manufacture and Reliability, 2005, no. 4, pp. 96–99.
[15] Sadykhov G.S. Problemy mashinostroeniya i nadezhnosti mashin — Journal of Machinery Manufacture and Reliability, 2005, no. 1, pp. 119–122.
[16] Sadykhov G.S., Kuznetsov V.I. Metody i modeli otsenok bezopasnosti sverkhnaznachennykh srokov ekspluatatsii tekhnicheskikh ob'ektov [Methods and models for assessing the safety of overdetermined periods of operation of technical facilities]. Moscow, LKI Publ., 2007, 144 p.
[17] Dubrovin V.M., Butina T.A. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2015, no. 2 (6), pp. 46–57.
[18] Dubrovin V.M., Butina T.A. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2015, no. 7, pp. 3–16.


Dubrovin V.M., Semenov K.S. Modeling of load-bearing capacity of a smooth cylindrical shell under conditions of material creep .Маthematical Modeling and Computational Methods, 2017, №3 (15), pp. 38-48Download article

Количество скачиваний: 785