626.422.23 Quality criteria and algorithm for selecting reduced finite element models for technical design monitoring

Meschikhin I. A. (Bruk Institute of Electronic Controlling Machines), Gavryushin S. S. (Bauman Moscow State Technical University)

IDENTIFICATION PARAMETERS, FINITE ELEMENT METHOD, LINEAR SYSTEMS, STRENGTH MONITORING, REDUCED MODEL.


doi: 10.18698/2309-3684-2016-4-103121


The article centers on developing the models of complex engineering structures for monitoring their operational status. In order to organize effective monitoring of the structures state, we often need to restore the state parameters values according to the measuremen tresults and use monitoring object models. The study suggests using a model built by calculation and reduced to small size. Among the state parameters there may be either load values and their combinations on which direct restrictions are imposed, or limit states defined by their values. The work proposes both criteria for assessing the quality of the reduced model, and an efficient algorithm for searching them.


[1] Trudonoshin V.A., Fedoruk V.G. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Priborostroenie — Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Mechanical Engineering, 2014, no. 1, pp. 94–101.
[2] Mischikhin I.A. Gavryushin C.C., Zaitsev E.A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroenie — Proceedings of Higher Educational Institutions. Machine Building Machinery, Moscow, 2015, no. 9, pp. 10–18.
[3] Avedikov G.E., Zhmakin S.I., Ibragimov V.S., Ivanov A.V., Kobrin A.I., Komarov P.A., Kostenko A.A., Kuznetsov A.S., Kuzmichev A.V., Lavrovskiy E.K., Martynenko Iu.G., Mitrofanov I.E., Pismennaya E.V., Formalskiy A.M. Ekzoskelet: konstruktsiya, upravlenie. Trudy 12 Vseros. soveschaniya po problemam
upravleniya [Exoskeleton: construction, control. Proceedings of the 12 All-Russian Meeting on control issues]. Moscow, Institute of control sciences of Russian academy of sciences, 2014, pp. 84–90.
[4] Plyusnin А.V. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2016, no. 1, pp. 68–88.
[5] Gavryushin S.S., Baryshnikova O.O., Boriskin O.F. Chislennyy analiz elementov konstruktsiy mashin i priborov [Numerical analysis of structural elements of machines and devices]. Moscow, BMSTU Publ., 2014, 479 p.
[6] Kanunnikova E.A., Meschikhin I.A. Voprosy elektromekhaniki. Trudy VNIIEM — Electromechanical matters. VNIIEM studies, Moscow, 2013, vol. 137, no. 6, pp. 15–22.
[7] Instruktsiya po nablyudeniyam i issledovaniyam na sudokhodnykh gidrotekhnicheskikh sooruzheniyakh [Instructions for observation and research on navigable hydraulic engineering structures]. M-vo rech. flota RSFSR, Gl. upr. vod. putei i gidrotekhn. sooruzhenii [Ministry of River Fleet of the RSFSR, the General Directorate of waterways and hydraulic structures]. Moscow,
Transport Publ., 1978, 21 p.
[8] Gecha V.Ya., Kanunnikova E.A., Meschikhin I.A. Bordadymov V.E., Danilovskiy N.N. Voprosy elektromekhaniki. Trudy VNIIEM — Electromechanical matters. VNIIEM studies, 2011, vol. 121, no. 2, pp. 27–30.
[9] Sadykhov G.S., Krapotkin V.G., Kazakova O.I. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2014, no. 1, pp. 82–98.
[10] Vengrinovich V.L. Nerazrushayushchiy kontrol i diagnostika — Nondestructive control and diagnostics, 2014, no. 2, pp. 3–25.
[11] Bolshakov A.A., Karimov R.N. Metody obrabotki mnogomernykh dannykh i vremennykh ryadov [Methods for processing multidimensional data and time series]. Moscow, Goryachaia liniya–Telekom, 2007, 522 p.
[12] Gantmakher F.R. Teoria matrits [Matrix theory]. Moscow, Nauka Publ., 1988, pp. 31–33.
[13] Kurant R. Metody matematicheskoi fiziki. V 2 tomakh. Tom 1. [Methods of mathematical physics In 2 vol. Vol. 1.]. Moscow, Ripol Klassik Publ., 2013, 544 p.
[14] Zenkevich O. Metod konechnykh elementov v tekhnike [The finite element method in engineering]. Moscow, Mir Publ., 1975, 541 p.
[15] Mischenko D.D. Raspredelennaya sistema identifikatsiy neparametricheskikh modeley dinamicheskikh sistem [A distributed system for identifying nonparametric models of dynamic systems]. Innovatsionnye tendentsii razvitiya rossiyskoy nauki. Mat. VIII Mezhdunarod. nauch.-prakt. konf. mol. uch. [Innovative trends in the development of Russian science. VIII International. scientific-
practical. Conf. of young scientists], 2015, 170 p.
[16] Garmash V.B., Egorov F.A., Kolomiets L.N., Neugodnikov A.P., Pospelov V.I. Spetsvypusk Foton-Ekspress — Photon Express. Spec. issue, 2005, no. 6, pp. 128–140.
[17] Pavlova V.I. Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatischeva — Vestnik of Volzhskiy University after V.N. Tatischev, 2015, no. 2, pp. 86–92.
[18] Zaytsev E.A., Meschikhin I.A. Rechnoy transport (XXI vek) — River transport (XXIst century), Moscow, 2011, no. 4, pp. 70–74.
[19] Watanabe E., Furuna H., Yamaguchi T., Kano M. Structure and Infrastructure Engineering, 2014, vol. 10, no. 4, pp. 471–491.


Meschikhin I., Gavryushin S. Quality criteria and algorithm for selecting reduced finite element models for technical design monitoring. Маthematical Modeling and Coтputational Methods, 2016, №4 (12), pp. 103-121Download article

Количество скачиваний: 644