629.762 Pressurization parameters simulation of container empty space during aircraft gas dynamic ejection considering real gas properties

Plyusnin A. V. (Bauman Moscow State Technical University)

CONTAINER, ANNULAR SPACE, PRESSURIZATION, IDEAL GAS, REAL GAS.


doi: 10.18698/2309-3684-2016-3-5378


The article considers the pressurization process of a container empty space with the help of a high-pressure cylinder, which antecedes the gas dynamic ejection of an aircraft. Comparative calculations of this process were done in the quasi-stationary approximation using equations of state for both ideal and real gases. The article shows the necessity of accounting deviations in thermodynamic properties of the operating medium from the ideal-gas behavior in order to estimate correctly both gas reserves in the cylinder and temperature variations in the pressurized volumes.


[1] Efremov G.A., Strakhov A.N., Minasbekov D.A., Gorlashkin A.A., Plyusnin A.V., Sokolov P.M., Bondarenko L.A., Govorov V.V. Otrabotka gazodinamiki podvodnogo starta na nazemnom gazodinamicheskom stende predpriyatiya [Underwater launch gas dynamic tests on the ground gas dynamics ground test bench of the enterprise]. Raketnye kompleksy i raketno-kosmicheskie sistemy — proektirovanie, eksperimentalnaya otrabotka, letnye ispytaniya, ekspluatatsiya. Trudy sektsii 22 im. akad. V.N. Chelomeya XXXVIII Akademicheskikh chteniy po kosmonavtike [Rocket and space-rocket systems — designing, experimental tests, flight tests, exploitation. Proc. of the 22nd section named after acad. V.N. Chelomei of the XXXVIII Academic Space Technology Readings]. Reutov, 2014, pp. 65–74.
[2] Plyusnin A.V., Bondarenko L.A., Sabirov Y.R. Analiz gazogidrodinamicheskikh processov i metodov ikh rascheta na osnove opyta predpriyatiya v otrabotke podvodnogo minometnogo starta [Analysis of gas and hydro dynamic processes and their calculating methods on the basis of the enterprise experiments in underwater mortar launch tests]. Raketnye kompleksy i raketnokosmicheskie sistemy — proektirovanie, eksperimentalnaya otrabotka, letnye ispytaniya, ekspluatatsiya. Trudy sektsii 22 im. akad. V.N. Chelomeya XXXVIII Akademicheskikh chteniy po kosmonavtike [Rocket and space-rocket systems — designing, experimental tests, flight tests, exploitation. Proc. of the 22nd section named after acad. V.N. Chelomei of the XXXVIII Academic Space Technology Readings]. Reutov, 2015, pp. 74–83.
[3] Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2014, no. 1, pp. 5–17.
[4] Degtyar V.G., Pegov V.I. Gidrodinamika podvodnogo starta raket [Hydrodynamics of underwater launch rockets]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2009, 448 p.
[5] Scheglov G.A. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Mashinostroenie — Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Mechanical Engineering, 2009, no. 2, pp. 26–35.
[6] Plyusnin A.V. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2014, no. 2, pp. 77–100.
[7] Plyusnin A.V., Dodenko I.A. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii — Engineering Journal: Science and Innovations, 2013, no. 7 (19). DOI: 10.18698/2308-6033-2013-7-841
[8] Plyusnin A.V. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii — Engineering Journal: Science and Innovation, 2013, no. 7 (19). DOI: 10.18698/2308-6033-2013-7-847
[9] Plyusnin A.V. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2014, no. 3, pp. 55–73.
[10] Plyusnin A.V. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2016, no. 1 (9), pp. 68–88.
[11] Plyusnin A.V. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2016, no. 2 (10), pp. 39–54.
[12] Dergachev A.A., Bondarenko L.A., Sabirov Y.R., Lobzov N.N., Plyusnin A.V. Sposob starta raket s podvodnoy lodki, nadvodnykh korabley i nazemnykh nositeley iz nezatoplennoy puskovoy ustanovki i puskovaya ustanovka dlya ego realizatsii [Method of launch missiles from submarine, surface ships and land based facilities of unflooded launcher and launcher for its implementation]. Patent RF,
no. 2536961, no. 36.
[13] Reid R.C., Prausnitz J.M., Sherwood T.K. The Properties of Gases and Liquids. New York, McGraw-Hill, 1977, 688 p.
[14] Bazarov I.P. Termodinamika [Thermodynamics]. Moscow, Vysshaya shkola, 1991, 376 p.
[15] Sychev V.V., Vasserman A.A., Kozlov A.D., Spiridonov G.A., Zimarnyy V.A. Termodinamicheskie svoystva azota [Thermodynamic properties of nitrogen]. Moscow, Publ. of Standarts, 1977, 352 p.
[16] Glushko V.P., ed. Termodinamicheskie svoystva individualnykh veschestv. Spravochnoe izdanie. [Thermodynamic properties of individual substances. A reference edition.]. Vol. I, books 1, 2, Moscow, Nauka Publ., 1978.
[17] Sedov L.I. Mekhanika sploshnoy sredy [Mechanics of Continua]. Vol. 2. St. Petersburg, Lan Publ., 2004, 560 p.
[18] Dimitrienko Yu.I. Mekhanika sploshnoy sredy T. 2. Universalnye zakony mekhaniki i elektrodinamiki sploshnykh sred [Continuum Mechanics. Vol. 2. Universal Laws of Mechanics and Electrodynamics of Continuous Media]. Moscow, BMSTU Publ., 2011, 559 p.
[19] Rivkin S.L., Aleksandrov A.A. Teplofizicheskie svoystva vody i vodyanogo para [Thermophysical Properties of Water and Steam]. Moscow, Energiya Publ., 1980, 424 p.
[20] Shekhtman A.M. Gazodinamicheskie funktsii realnykh gazov: spravochnik [Gasdynamic Functions of Real Gases: Reference Book]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1988, 175 p.
[21] Isakovich M.A. Obschaya akustika [General Acoustics]. Moscow, Nauka Publ., 1973, 496 p.
[22] Prigogine I., Defay R. Chemical Thermodynamics. London, Longman, 1967, 502 p.
[23] Kondepudi D., Progogine I. Modern Thermodynamics. New York, John Wiley & Sons, 1999, 462 p.
[24] Voskresenskiy V.Yu. Ob osnovaniyakh entropii [On Grounds of Entropy]. Moscow, Krasand Publ., 2016, 104 p.
[25] Nigmatulin R.I. Mekhanika sploshnoy sredy. Kinematika. Dinamika. Termodinamika. Statisticheskaya dinamika [Continuum Mechanics. Kinematics. Dynamics. Thermodynamics. Statistical Dynamics]. Moscow, GEOTARMedia Publ., 2014, 640 p.
[26] Wallis G. Odnomernye dvukhfaznye techeniya [Unidimensional Two-Phase Flow]. Moscow, Mir Publ., 1972, 436 p.
[27] Pirumov U.G., Roslyakov G.S. Gazovaya dinamika sopel [Gas Dynamics of Nozzles]. Moscow, Nauka Publ., 1990, 368 p.


Plyusnin A. Pressurization parameters simulation of container empty space during aircraft gas dynamic ejection considering real gas properties. Маthematical Modeling and Coтputational Methods, 2016, №3 (11), pp. 53-78Download article

Количество скачиваний: 580