629.762 Pressurization parameters simulation of container empty space during aircraft gas dynamic ejection considering real gas properties

Plyusnin A. V. (Bauman Moscow State Technical University/JSC MIC NPO Mashinostroyenia)

CONTAINER, ANNULAR SPACE, PRESSURIZATION, IDEAL GAS, REAL GAS.


doi: 10.18698/2309-3684-2016-3-5378


The article considers the pressurization process of a container empty space with the help of a high-pressure cylinder, which antecedes the gas dynamic ejection of an aircraft. Comparative calculations of this process were done in the quasi-stationary approximation using equations of state for both ideal and real gases. The article shows the necessity of accounting deviations in thermodynamic properties of the operating medium from the ideal-gas behavior in order to estimate correctly both gas reserves in the cylinder and temperature variations in the pressurized volumes.


[1] Efremov G.A., Strakhov A.N., Minasbekov D.A., Gorlashkin A.A., Plyusnin A.V., Sokolov P.M., Bondarenko L.A., Govorov V.V. Otrabotka gazodinamiki podvodnogo starta na nazemnom gazodinamicheskom stende predpriyatiya [Underwater launch gas dynamic tests on the ground gas dynamics ground test bench of the enterprise]. Raketnye kompleksy i raketno-kosmicheskie sistemy — proektirovanie, eksperimentalnaya otrabotka, letnye ispytaniya, ekspluatatsiya. Trudy sektsii 22 im. akad. V.N. Chelomeya XXXVIII Akademicheskikh chteniy po kosmonavtike [Rocket and space-rocket systems — designing, experimental tests, flight tests, exploitation. Proc. of the 22nd section named after acad. V.N. Chelomei of the XXXVIII Academic Space Technology Readings]. Reutov, 2014, pp. 65–74.
[2] Plyusnin A.V., Bondarenko L.A., Sabirov Y.R. Analiz gazogidrodinamicheskikh processov i metodov ikh rascheta na osnove opyta predpriyatiya v otrabotke podvodnogo minometnogo starta [Analysis of gas and hydro dynamic processes and their calculating methods on the basis of the enterprise experiments in underwater mortar launch tests]. Raketnye kompleksy i raketnokosmicheskie sistemy — proektirovanie, eksperimentalnaya otrabotka, letnye ispytaniya, ekspluatatsiya. Trudy sektsii 22 im. akad. V.N. Chelomeya XXXVIII Akademicheskikh chteniy po kosmonavtike [Rocket and space-rocket systems — designing, experimental tests, flight tests, exploitation. Proc. of the 22nd section named after acad. V.N. Chelomei of the XXXVIII Academic Space Technology Readings]. Reutov, 2015, pp. 74–83.
[3] Zarubin V.S., Kuvyrkin G.N. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2014, no. 1, pp. 5–17.
[4] Degtyar V.G., Pegov V.I. Gidrodinamika podvodnogo starta raket [Hydrodynamics of underwater launch rockets]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2009, 448 p.
[5] Scheglov G.A. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Ser. Mashinostroenie — Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Mechanical Engineering, 2009, no. 2, pp. 26–35.
[6] Plyusnin A.V. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2014, no. 2, pp. 77–100.
[7] Plyusnin A.V., Dodenko I.A. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii — Engineering Journal: Science and Innovations, 2013, no. 7 (19). DOI: 10.18698/2308-6033-2013-7-841
[8] Plyusnin A.V. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii — Engineering Journal: Science and Innovation, 2013, no. 7 (19). DOI: 10.18698/2308-6033-2013-7-847
[9] Plyusnin A.V. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2014, no. 3, pp. 55–73.
[10] Plyusnin A.V. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2016, no. 1 (9), pp. 68–88.
[11] Plyusnin A.V. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody — Mathematical Modeling and Computational Methods, 2016, no. 2 (10), pp. 39–54.
[12] Dergachev A.A., Bondarenko L.A., Sabirov Y.R., Lobzov N.N., Plyusnin A.V. Sposob starta raket s podvodnoy lodki, nadvodnykh korabley i nazemnykh nositeley iz nezatoplennoy puskovoy ustanovki i puskovaya ustanovka dlya ego realizatsii [Method of launch missiles from submarine, surface ships and land based facilities of unflooded launcher and launcher for its implementation]. Patent RF,
no. 2536961, no. 36.
[13] Reid R.C., Prausnitz J.M., Sherwood T.K. The Properties of Gases and Liquids. New York, McGraw-Hill, 1977, 688 p.
[14] Bazarov I.P. Termodinamika [Thermodynamics]. Moscow, Vysshaya shkola, 1991, 376 p.
[15] Sychev V.V., Vasserman A.A., Kozlov A.D., Spiridonov G.A., Zimarnyy V.A. Termodinamicheskie svoystva azota [Thermodynamic properties of nitrogen]. Moscow, Publ. of Standarts, 1977, 352 p.
[16] Glushko V.P., ed. Termodinamicheskie svoystva individualnykh veschestv. Spravochnoe izdanie. [Thermodynamic properties of individual substances. A reference edition.]. Vol. I, books 1, 2, Moscow, Nauka Publ., 1978.
[17] Sedov L.I. Mekhanika sploshnoy sredy [Mechanics of Continua]. Vol. 2. St. Petersburg, Lan Publ., 2004, 560 p.
[18] Dimitrienko Yu.I. Mekhanika sploshnoy sredy T. 2. Universalnye zakony mekhaniki i elektrodinamiki sploshnykh sred [Continuum Mechanics. Vol. 2. Universal Laws of Mechanics and Electrodynamics of Continuous Media]. Moscow, BMSTU Publ., 2011, 559 p.
[19] Rivkin S.L., Aleksandrov A.A. Teplofizicheskie svoystva vody i vodyanogo para [Thermophysical Properties of Water and Steam]. Moscow, Energiya Publ., 1980, 424 p.
[20] Shekhtman A.M. Gazodinamicheskie funktsii realnykh gazov: spravochnik [Gasdynamic Functions of Real Gases: Reference Book]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1988, 175 p.
[21] Isakovich M.A. Obschaya akustika [General Acoustics]. Moscow, Nauka Publ., 1973, 496 p.
[22] Prigogine I., Defay R. Chemical Thermodynamics. London, Longman, 1967, 502 p.
[23] Kondepudi D., Progogine I. Modern Thermodynamics. New York, John Wiley & Sons, 1999, 462 p.
[24] Voskresenskiy V.Yu. Ob osnovaniyakh entropii [On Grounds of Entropy]. Moscow, Krasand Publ., 2016, 104 p.
[25] Nigmatulin R.I. Mekhanika sploshnoy sredy. Kinematika. Dinamika. Termodinamika. Statisticheskaya dinamika [Continuum Mechanics. Kinematics. Dynamics. Thermodynamics. Statistical Dynamics]. Moscow, GEOTARMedia Publ., 2014, 640 p.
[26] Wallis G. Odnomernye dvukhfaznye techeniya [Unidimensional Two-Phase Flow]. Moscow, Mir Publ., 1972, 436 p.
[27] Pirumov U.G., Roslyakov G.S. Gazovaya dinamika sopel [Gas Dynamics of Nozzles]. Moscow, Nauka Publ., 1990, 368 p.


Plyusnin A. Pressurization parameters simulation of container empty space during aircraft gas dynamic ejection considering real gas properties. Маthematical Modeling and Coтputational Methods, 2016, №3 (11), pp. 53-78Download article

Количество скачиваний: 374