533.6.011.31.5:532.582.33 Analytical formula with improved accuracy for calculating pressure distribution on the surface of convex, blunt rotation bodies of arbitrary shape

Kotenev V. P. (Bauman Moscow State Technical University/JSC MIC NPO Mashinostroyenia), Sysenko V. A. (JSC MIC NPO Mashinostroyenia)

SUPERSONIC GAS FLOW, THREE-DIMENSIONAL GAS FLOWS, SONIC POINT.


doi: 10.18698/2309-3684-2014-1-6881


The authors developed the analytical formula for fast and accurate calculation of pressure on the surface of rotation bodies with arbitrary shape, which were flown by supersonic gas. The paper provides examples of applying the method for three-dimensional flows of gas.


[1] Kovalev V.A. Geterogennye kataliticheskie protsessy v aerotermodinamike [Heterogeneous catalytic processes in aerothermodynamics]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2002, 224 p.
[2] Belotserkovsky O.M., Andrushchenko V.A., Shevelev Yu.D. Dinamika prostranstvennykh vikhrevykh techenii v neodnorodnoi atmosphere [Dynamics of spatial vortex flows in an inhomogeneous atmosphere]. Moscow, YaNUS-K Publ., 2000, 456 p.
[3] Kotenev V.P., Sakharov V.I., Tirsky G.A. Zhurnal vychislitel'noi matematiki i matematicheskoi fiziki — J. Computational Mathematics and Mathematical Physics, 1987, vol. 27, no. 6, pp. 411–415.
[4] Gross A., Fasel H. F. AIAA J., vol. 46, no. 1, January 2008, pp. 204–214.
[5] Chernyi G.G. Gazovaya dinamika [Gas dynamics]. Moscow, Nauka Publ., 1986, 424 p.
[6] Kalugin V.T. Aerogazodinamika organov upravleniya poletom letatel'nykh apparatov [Aerogasdynamics of aircraft flight controls]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2004, 688 p.
[7] Kotenev V.P. Informatsionnye tekhnologii — Information technologies, 2007, no. 1, pp. 37–41.
[8] Kotenev V.P. Informatsionnye tekhnologii — Information technologies, 2007, no. 2, pp. 76–80.
[9] Dimitrienko Yu.I., Kotenev V.P., Zakharov A.A. Metod lentochnykh adaptivnykh setok dlya chislennogo modelirovaniya v gazovoi dinamike [Adaptive mesh tape method for numerical simulation of gas dynamics]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2011, 280 p.
[10] Lunev V.V. Techenie real'nykh gazov s bol'shimi skorostyami [Real gases flow at high speeds]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2007, 760 p.
[11] Kotenev V.P. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Seriya Estestvennye nauki. Spetsial'nyi vypusk «Matematicheskoe modelirovanie» — Herald of Bauman Moscow State Technical University, Natural Science Series, 2011, special issue “Mathematical Modeling”, pp. 150–153.
[12] Kotenev V.P., Sysenko V.A. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Seriya — Herald of Bauman Moscow State Technical University, Series , 2012, no. 3, pp. 64–75.
[13] Kotenev V.P., Sysenko V.A. Inzhenernyi zhurnal: nauka i innovatsii — Engineering Journal: Science and Innovation, 2013, issue 7. Available at: http://engjournal.ru/catalog/mathmodel/aero/
[14] Lyubimov A.., Rusanov V.V. Techeniya gaza okolo tupykh tel [Gas flow around blunt bodies]. Moscow, Nauka Publ., 1970, 379 р.
[15] Belotserkovsky O.M. Raschet obtekaniya osesimmetrichnykh tel s otoshedshei udarnoi volnoi. (Raschetnye formuly i tablitsy polei techeniya). [Calculation of flow axial-symmetric bodies with detached shock wave. (Calculation formulas and tables of the flow fields)]. Moscow, СС AS USSR, 1961, 56 р.


Kotenev V., Sysenko V. Analytical formula with improved accuracy for calculating pressure distribution on the surface of convex, blunt rotation bodies of arbitrary shape. Маthematical Modeling and Coтputational Methods, 2014, №1 (1), pp. 68-81Download article

Количество скачиваний: 484